Животът е нещо правене!

Когато за първи път чух фразата " Животът е нещо правене!" и нейното продължение, че всъщност успелите хора се различават от неуспелите по това, че правят нещо, тоест действат.
Замислих се, така ли е всъщност? Животът движение ли е? Или има и доза тишина и покой?

Image result for действие

И именно някъде там, по средата е баланса, спокойствието, душевният мир, който търси човека....Но и правенето! А зад правенето се крият много неща и едни от тях са волята, стремежа към усъвършенстване, стремежа за по-висок стандарт....Благодарността!
Защото без нея няма как да разбереш, че в живота ти има нещо. Без нея, няма как да разбереш, че е необходимо да правиш нещо за да си някъде и да постигнеш нещо!

Но ще се върна отново на правенето на нещо! Често в своята практика задавам следните въпроси на хората : " Ако сте материално задоволени, какво бихте правили? С какво ще се занимавате? Какво ще правите?".
 Те ме гледат учудени и казват, че не знаят, не са мислили или просто повдигат рамене...
Става ми тъжно! Става ми тъжно и съм убедена и на тях самите, защото откриват, че всъщност, те правят нещо...учат, работят, но го правят, защото така трябва. Защото много отдавна са научили, че трябва да се работи нещо, или учи нещо, щото така трябва.
 Но дали е за тях? Дали е добро? Дали сторва добро? Те не знаят. Това са правили техните родители и те го правят.
Но в това наследство са загубили себе си!Image result for действие

Животът е движение! Животът е и покой! И всеки по своему разбира щастие, хармония, успех! Но истински ценно и важно е за всеки да бъде в мир със себе си. Да познава своята душа, тяло, ум. Да бъде това, което той иска! Да постига собствените си желания, а не да задоволява чужди!

Става ми тъжно и защото откривам, че хората отдавна са престанали да мечтаят.
 Едни са спрели, защото това са глупости. Други, защото купищата негативен опит им е показал, че мечтите не се сбъдват. И само една малка част, бих включила и себе си, вярват и мечтаят. И правят действия за постигане на мечтите. Защото има неща, които е добре да се доверим на Вселената, да ги споделим и да проявим търпение. Огледайте се, вижте колко ресурси има. Няма как и вашето желание да не се сбъдне!
 Но се иска вяра! А зад вярата стоят доверието, търпението, възможността да си позволяваме, повече и повече. Да искаме!
И в края на всички тези писания, бих задала въпроса и на вас:
" Ако сте материално задоволени какво ще правите?"
Да, знам, ще обиколите света, ще купите ново жилище, къща и т.н., но какво наистина бихте правили? Ето това, бих искала да узная!

Коментари

Популярни публикации от този блог

Тинейджърите и техния свят

Невинните детски странности