Рапсодия за едно петно


Едно петно със цвят червен
на маса коледна застана.
Image result for петноНамести тихо под юрган
свойто величайшо тяло.

Децата мигом притесни,
бащата разтревожи,
как сега ще сподели
и ще ги изложи.

Засуетиха се те
в тоз късен час,
петното да свалят,
мирът да възстановят.

Но в таз суматоха прекрасна
за мама тъй опасна,
за нейното душевно състояние
и всеобщо благодеяние,
петното възропта
и сетне си заспа.

Тоз час се появи жената,
погледна на нещата,
видя нарушителя голям
и настана скандал зрял.

Тя , цял ден е чистила,прала,
домашен уют създала,
а те, тъй нищо не ценят
и врагът на масата канят.

И стана що стана,
жената нос сбърчи,
захленчи тихо
 за свойто тегло
и в мигом се втурна
към първото легло.

И време беше бащата
да тури в ред нещата
мирът да възвърне,
петното да зърне,
строй да напусне
и дом да гушне.

И тръгна си тъй самотно
от нищото както дойде
червеното модно петно
с дебелото елече
тръгна надалече.
Ни се ,чу ни видя от него вече.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Тинейджърите и техния свят

Невинните детски странности