Какъв партньор съм в любовта?

Вселената си има свои неписани закони, но толкова добре сработени по между си, че всеки процес протича хармонично. Когато обаче има нарушения и баланса се измени се получават катаклизми . Нарушаването на баланса довежда и до промяна на процесите, състоянията и взаимоотношенията. Сред един от тези закони е Законът за даването и получаването. Каква е неговата връзка с партньорството? 
Вселената функционира според динамичен взаимообмен. Нищо не е статично. Вашето тяло е в непрекъснат обмен с тялото на Вселената, вашата енергия е израз на космическата енергия. Потокът на живота не е нищо друго освен хармоничното взаимодействие на всички елементи и сили, изграждащи полето на Битието. Всички взаимоотношения се изграждат на базата на даването и получаването. Даването поражда получаване, а получаването поражда даване. Всъщност получаването и давдането са едно и също нещо, но различни аспекти на енергийния поток във Вселената. И ако прекъснем потока на което и да е било от двете, влизаме в противоречие с разума на Природата.
И ще се върна на взаимоотношенията между хората. За да има хармония във връзката без значение на ниво "родител-дете", " мъж -жена", " колега- колега" е необходимо да се спазва баланса. Така е двете страни ще бъдат удовлетворени.

Подготвила съм ви кратък тест за да откриете какъв партньор сте? Като идеята е да ви провокирам ако баланса е нарушен да го потърсите. Добре е " даващ" и " получаващ" да се срещат  на средата.

Image result for партньор                                                            Тест
Отговорите са с "Да" и "Не". В зависимост от броя на събрани "Да" или "Не", вие сте даващ, получаващ или партньор, който е в мир със себе си и околните.

1. Когато някой ме помоли за помощ, аз веднага откликвам.
2. Оставам в извън работно време за да подпомогна дейността на фирмата или институцията, в която работя.
3. Втурвам  се да помагам във всяка ситуация без очаквания.
4. Винаги и без повод изненадвам партньора си.
5. Обичам да правя подаръци на хората около мен.
6. Когато някой ме обиди си замълчавам.
7. Чувствам се наранена, когато близък за мен човек или партньора ми забрави за рожденния ми ден.
8. Когато имам ваучер или някаква хубава вещ, и сестра ми или приятел/ка ми се примоли веднага ги отстъпвам.
9. Ако се налага да придружа родителите си до болницата в повечето случаи аз съм този.
10. Когато шефът/ началникът ми каже, че трябва да се дойде извънредно в почивния ден и няма кой, аз нямам нищо против.

Резултати:
Повече отговора с "Да", Вие сте " Даващ". Да даваш е изключително качество, с което радваш околните, подобряваш настроението, работата им, запазвате комфорта им.Но  дали вие се чувствате щастливи?

Повече отговора "Не", Вие сте " Получаващ" . Да си в ролята на получаващ е изключително комфорт. Получаващият се чувства винаги обгрижен, оценен, важен в живота на другите. Но замислете се дали на вашия партньор в любовта, бизнеса, или колегата някой ден няма да му омръзне и да ви напусне? Как ще се чувствате? В крайна сметка всеки обича да е център на внимание, важен и значим.

Ако вашите отговори са поравно, 5 "Да" и 5 "Не", Вие сте партньор, който е даващ и получаващ. Това показва, че сте човек, който е постигнал хармония със самия себе си околния свят. В връзките с околните сте наясно, че освен да получавате духовни и материални блага за да удвоите и да благоденствате трябва и да сте щедър, тоест да получавате. Пазете винаги баланса.


             До скоро!

Ако този Тест ви е помогнал да узнаеете още нещо за себе си или поне да се забавлявате, споделете го с приятели.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Тинейджърите и техния свят

Невинните детски странности