Общуването - свързване със себе си и другитеСветът около нас съответства на нашите очаквания

От безбройните и най-различни дразнения, нашият мозък реагира само на тези, които съответстват на онова, което очакваме да видим. След това, ние организираме тези дразнения в модел, който отговаря на нашите представи за нещо, което " наистина съществува" в света.
Казано простичко, ние виждаме в хората, това, което очакваме да видим. Съответно и ние съответстваме на нечии чужди очаквания.
Ако се отнасяме към някой като неудачник, крадец, не успял, естествено, че той няма да се чувства добре с нас. И ще успяваме да си намираме доказателства, че това е така.
Друг пример е, че ако смятате, че мъжете не заслужават доверие, уважение, обич, в живота си ще привличате именно такива мъже, които ще се държат лошо с вас. Ще ви изоставят и нагрубяват. Този негативен опит довежда в новата връзка или жената да изостави първа, или да живее с очакването, че ще бъде изоставена.
А помислете си само, колко често се разболяваме поддавайки се на масовата психоза за настъпването на опасен вирус. Навсякъде по медиите се тръби: " Бъдете внимателни! Идва опасен вирус!". И се започва едно вземане на предпазни мерки. Едни хукват към аптека за запасяване с лекарства. Други се тъпчат с чесън. Трети започват каляване на организма. А някои вече даже са гу предусетили и чувстват неразположение....

Резултат с изображение за психоза


По този повод искам да споделя една притча.

Докато странствал по белия свят, един монах срещнал чумата, която отивала в неговия град.
- Накъде си се упътила, чумо? - попитал я той.
- Отивам в родния ти град - отвърнала тя. Трябват ми хиляди живота.
След известно време монахът отново срещнал чумата по пътя.
- Защо ме излъга тогава? - попитал я той с укор. - Ти ми каза, че ти трябват хиляда живота, а си взела пет хиляди.
- Казах ти истината - отговорила чумата.- Аз наистина взех хиляда живота. Останалите умряха от страх.

И още една препоръка. Не бързайте да оценявате хората.

Резултат с изображение за приемане
Използвайте закона за отражението. Вашето мнение за даден човек преди всичко е мнение за вас самите. Много често проектираме у другите всичките си подсъзнателни емоции.
Заобикалящият свят - това е моят свят, създаден такъв благодарение на мен. Създаден от мен, благодарение на опита ми и този на прадедите ми. Той е такъв, какъвто са моите ценности и вяравния. Ако вярвам, че света и хората са добри наистина срещам в живота си такива хора, които ми помагат, партньори, които ме обичат. И обратното, ако смятам, че е лош, привличам такива ситуации и хора.
Всеки човек в този свят е наша проекция. и отразява нас самите. Затова от нас зависи какво ще бъде отношението на останалите към нас. Ние самите сме им показали до колко ценни и важни сме за нас. Когато връзката с нашата същност е нарушена е нарушено и общуването с другите.
Опитайте се да си наложите друг модел на мислене, в който другите хора да бъдат ваши съюзници в познанието на света. Този съюз ще ви помага за осъществяването на вашите намерения. И никога не съдете за хората по себе си.


Приемайте! Приемайте човека такъв, какъвто е!

Колко често чуваме този съвет! Но как да го приложим, когато човека отсреща не ни харесва, обижда ни? Противен е!
Какво означава да примеш другия?
Всеки човек живее в свой модел на света. И за да приемем другия е необходимо да разберем неговия свят. Как е устроен? Какъв модел използва този човек?
Освен това, ако аз съм срещнал някого на своя път, значи с нещо съм го привлякъл. И той ми нос някаква важна информация.
А какво означава " да приемеш себе си"?
Ако изхождаме от закона за отражението, стигаме до извода:" Това, което не ми харесва у даден човек, го има и в мен".
Как да разбираме това?
Например ако вашият шеф не ви харесва, държи се лошо с вас,деспотичен е, гллупав, значи във вашето подсъзнание има нещо подобно и в даден момент той го отразява. Ако вие се промените и шефа ви ще стане друг.
Ако сте гнусливи и не обичате каквато и да е мръсотия, това означава, че най-напред трябва да почистите своята душа.
Да, не е лесно да приемеш себе си! Изисква доста работа. Да приемеш и обикнеш себе си е свързано с осъзнаването на целта и смисъла на своя живот, както и предназначението на човека. Необходимо е да поема отговорност за собствения си живот и да му стана стопанин.

А какво означава да приема другия човек?
Означава да видя в него своето отражение, да му благодаря за урока и да се променя аз себе си.

И в заключение бих казала така. Общувайте със себе си.Станете щастливи и успешни.Не е нужно да убеждавате другите колко е хубав света. Станете щастливи и хората сами ще дойдат при вас за съвет.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Тинейджърите и техния свят

Невинните детски странности